De Wilde Vaart

Een invulling voor dagactiviteiten en arbeidsre-integratie mét perspectief   voor jongeren waarbij een schip het middel is

Organisatie

De Wilde Vaart is een stichting zonder winstoogmerk. Doelstelling is maatschappelijk rendement behalen voor kansarme jongeren en maatschappelijke winst opbouwen voor de maatschappij.

ANBI goedgekeurd goed doel algemeen nut beogende instelling

Stichting De Wilde Vaart is een goedgekeurd goed doel, RSIN-nummer: 856224005


De stichting wordt geleid door de Raad van Bestuur:

J.H. Rabenberg, Hil Rabenberg, Rabenberg


Mr. J.H. (Hil) Rabenberg, voorzitter

D.L. de Mooij, Dirk de Mooij, De Mooij


Dhr. D.L. (Dirk) de Mooij, secretaris

H.J. den Hollander, Rick den Hollander, Den Hollander


Dhr. H.J. (Rick) den Hollander, penningmeesterDe ANBI-gegevens van De Wilde Vaart

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat De Wilde Vaart de volgende gegevens openbaar maakt:

Naam instelling: Stichting De Wilde Vaart

KvK-nummer: 65703359

RSIN-nummer: 856224005


Contactgegevens:
Postadres:
Johan Blokker-hof 1, 1852 LH  te Heiloo
Bezoekadres werkplaats:
Loodsweg 51, 1525 RH  te Westknollendam
E-mailadres: info@dewildevaart.nl

Doelstelling:
Onze doelstelling is om jongeren die te maken hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en andere problematiek, de kans bieden om door dagbesteding, leer-werktrajecten en een ambachtelijk arbeidsre-integratietraject aan en op een schip, toe te groeien naar een betaalde baan en zelfstandig wonen.

Beleid:Organogram:

arbeid, arbeidsre-integratie, dagbesteding, schip, binnenvaart, chartervaart, hulpverlening, zorg, jongeren


Beloningsbeleid:
De Wilde Vaart beloont zijn medewerkers marktconform en hanteert de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De Raad van Bestuur ontvangt voor zijn inspanningen een vergoeding die ruim binnen de voor ANBI-organisaties geldende vacatieregeling valt. Onkostenvergoedingen aan medewerkers en bestuur vinden uitsluitend plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Balans en resultatenrekening 2016 en voorgenomen bestedingen 2017:Meer informatie:
Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de
Belastingdienst.


De Wilde Vaart wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende fondsen en donateurs: